Home Wprowadzić QSO z pliku
Wprowadzanie danych z pliku Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Rydzkowski   
Spis treści
Wprowadzanie danych z pliku
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Jak wprowadzić dane z pliku

 

Baza danych dyplomu Zamki w Polsce, zwana dalej systemem ZamkiSP przyjmuje dane w postaci pliku tekstowego w formatach ADIF, Cabrillo (generator SP7DQR) lub tekstu oddzielonego przecinkami lub średnikami (format CSV dla arkuszy kalkulacyjnych). Dzięki temu można usprawnić wpisanie danych, jeżeli posiada się je w postaci „elektronicznej” – np. w arkuszu kalkulacyjnym (Microsoft Excel lub Open Office Calc). Poniżej przedstawię jak przygotować dane dla tych przypadków. Można też łatwo wygenerować plik Cabrillo, a na pewno mając log komputerowy można uzyskać plik w formacie ADIF. Od niego zaczynam - strona 1. Także na tej stronie opis przygotowania danych w formacie Cabrillo w programie Marka SP7DQR. Na stronie 2 opisany jest format pliku csv. Proces wczytywania danych został opisany na stronie 3.

 

Dane w programie logującym

 

Praktycznie każdy program do logowania w komputerze posiada eksport do pliku w formacie ADIF. Format ten jest standardem służącym do przenoszenia danych pomiędzy różnymi programami logującymi. Dla wpisania łączności do systemu ZamkiSP zgłaszanych do dyplomu rycerskiego i szlacheckiego wystarczy uzupełnić pole QTH lub COMMENT lub NOTES o oznaczenie zamku, np. FCJ01. Wszystkie tak opisane łączności będą zaliczane do Dyplomu Rycerskiego. Dane łączności do Dyplomu Szlacheckiego zwykle nie są oznaczane symbolem zamku. Można je wprowadzić ręcznie.

Wyeksportowane łączności zapisane w pliku o rozszerzeniu „.ADI” można wprowadzić do systemu. Dane zostaną wstępnie przeanalizowane i wyświetlone. Jeżeli wystąpią błędy (np. nieistniejący kod zamku), to należy nanieść poprawkę w logu, ponownie wyeksportować dane do pliku i wczytać do systemu ZamkiSP.

Dane eksportowane z logu, modyfikują istniejące zapisy w systemie ZamkiSP. Dane są odpowiednio dopisywane lub zmieniane. Kluczem jest znak kod zamku, korespondenta i data QSO.

 

Wpisanie danych za pomocą generatora Cabrillo autorstwa SP7DQR

 

Program generatora można pobrać ze strony Marka SP7DQR lub ze strony ZamkiSP.pl

Po rozpakowaniu w dowolnym katalogu i uruchomieniu programu uzyskujemy poniższy obraz.

 

W polu używany znak wpisujemy swój znak stacji,

A następnie klikamy przycisk:

 

Pokaże się okno w którym należy wypełnić pola, dane dla operacji nie są istotne, ale program wymaga wypełnienia części pól. Przykładowo wypełnienie może wyglądać jak na rysunku:

 

W oknie ustawiamy pola: , odznaczamy pole zwiększ automatycznie i wpisujemy S lub DS, jeżeli wprowadzamy łączności do Dyplomu Szlacheckiego albo R lub DR, jeżeli QSO dotyczy Dyplomu Rycerskiego. Na rysunku pokazano ustawienie dla dyplomu Rycerskiego

 

Teraz już można przystąpić do wpisywania danych. Ustawiamy datę w polu: i czas QSO w polu: .
Znak stacji i oznaczenie zamku w polach: .
Można poprawić raport nadany i odebrany, ale w 99% będzie to 59 i 59. Teraz kliknąć duży przycisk i pierwsze QSO zostanie pokazane w oknie pliku wyjściowego:

 

Powtarzamy te czynności dla kolejnych QSO. Pamiętać należy by co jakiś czas kliknąć w przycisk: , by zapisać dane. W każdej chwili możemy przerwać wpisywanie, zamknąć program i powrócić po jakimś czasie do wpisywania. Wtedy po uruchomieniu programu należy wczytać dane – klikamy w przycisk .

Plik z QSO w formacie Cabrillo jest gotowy do wprowadzenia do bazy ZamkiSP.pl

  
Valid XHTML and CSS.